1 ổ cắm 100m

225.000

Cự ly điều khiển từ 70m đến 100m.