Remote ổ cắm

200.000

Thiết bị được điều khiển bằng remote hoặc bằng tay. Cự ly điều khiển từ 30m đến 50m.