Chống trộm vào nhà báo qua điện thoại, còi

    1.500.000

    Hệ thống tự động gọi điện thoại đến số được cài đặc trước nếu phát hiện có trộm vào nhà và hú còi báo động tại chỗ.