Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

TB Điều Khiển Công Nghiệp

Truyền tín hiệu hồng ngoại

160.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Ổ cắm công tắc tay

90.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Remote ổ cắm

200.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Biến Thế 220V-110V

90.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Quạt trần đèn

300.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Điều khiển quạt

175.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Bộ 3 máng đèn-50m

300.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Bộ 2 máng đèn-50m

225.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Bộ 1 máng đèn-100m

225.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Bộ 1 máng đèn-50m

160.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Ổ cắm hẹn giờ

105.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Công tắc âm tường 4 ngỏ

420.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

Công tắc âm tường 2 ngỏ

260.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

3 ổ cắm 50m

300.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

2 ổ cắm 50m

225.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

1 ổ cắm 50m

160.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

1 ổ cắm 50m

160.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

1 ổ cắm 50m

160.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

1 ổ cắm 100m

225.000

TB Đóng Ngắt Điện Gia Dụng

1 ổ cắm 20A

335.000

TB Điều Khiển Công Nghiệp

Truyền tín hiệu hồng ngoại

180.000

TB Điều Khiển Công Nghiệp

Điều khiển cửa cuốn

500.000
1.500.000