2 ổ cắm 50m

225.000

Một remote điều khiển 2 ổ cắm độc lập.
Cự ly điều khiển từ 30m đến 50m.