1 ổ cắm 100m

200.000

Cự ly điều khiển từ 30m đến 50m