3 ổ cắm 50m

300.000

Dùng cho 03 thiết bị ở 3 vị trí khác nhau