Đuổi chuột, muỗi, gián gia đình

160.000

Ổ cắm dùng để hẹn giờ tắt hoặc mở nguồn điện cho thiết bị diện trong nhà.
Thời gian hẹn giờ là: 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ tùy theo cách cài đặt