Bộ 1 máng đèn-100m

225.000

Dùng remote điều khiển tắt mở 1 công tắt. Cự ly điều khiển từ 70m đến 100m.