1 ổ cắm 50m

160.000

Cự ly điều khiển từ 30m đến 50m.