Bộ 1 máng đèn-50m

160.000

Dùng remote điều khiển tắt mở 1 công tắt. Cự ly điều khiển từ 30m đến 50m. Cường độ tải 10A.