Bộ 2 máng đèn-50m

225.000

Dùng remote điều khiển tắt mở 2 công tắt độc lập.Cự ly điều khiển từ 30m-50m.