Quạt trần đèn

300.000

Sử dụng remote điều khiển 3 tốc độ quạt trần nhà và tắt hoặc mở đèn chùm.